logo
logo

INSTRUKCJA MONTAŻU

 

Winylowe ogrodzenia farmerskie produkowane przez Grupę Pietrucha są przyjazne dla użytkownika i nadają się do samodzielnego montażu.

 

W zależności od potrzeb, ogrodzenia mogą być montowane w formie przęseł z dwoma, trzema lub czterema poprzeczkami. Przęsło ma długość 300 cm (wymiar od osi do osi słupka).

 

Składanie elementów ogrodzenia

 1. Słupki ogrodzeniowe mają wymiar zewnętrzny 127 x 127 mm i posiadają fabrycznie wykonane otwory umożliwiające montaż poprzeczek.

   

 2. Słupki zakończone są daszkami, montowanymi na wcisk z dodatkowym połączeniem klejowym.

   

 3. Poprzeczki ogrodzeniowe mają wymiar zewnętrzny 38 x 140 mm i posiadają na końcach nacięcia (zatrzaski) umożliwiające ich połączenie ze słupkami. Długość poprzeczek wynosi 296 cm.

   

 

 • belkę wsuwamy w otwór w słupku do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia

 • pomiędzy belkami wsuniętymi do słupka musi pozostać odstęp około 4 cm - belki "pracują"

 

Montaż ogrodzenia

 1. W zależności od długości słupków wysokość ogrodzenia wynosi 95 cm dla przęsła z słupkiem o długości
  155 cm (z dwiema poprzeczkami) i 140 cm dla przęsła z słupkiem o długości 220 cm (z dwiema , trzema
  lub czterema poprzeczkami).

   

 2. Słupki o długości 155 cm należy wkopać na głębokość 60 cm, a słupki o długości 220 cm do ogrodzeń z
  trzema lub czterema poprzeczkami, na głębokość 80 cm.

   

 3. Zaleca się wypełnienie betonem wykopu pod słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzeniowy,
  pozostałe słupki należy wypełnić piaskiem do poziomu gruntu.

   

 4. W przypadku słupków bramowych, należy dodatkowo zastosować dwa pręty zbrojeniowe o średnicy
  12mm.

   

 5. Podczas montażu należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie pionowe słupków i współliniowość
  poszczególnych segmentów ogrodzenia.

   

 

 

Przechowywanie i transport

 1. W przypadku magazynowania wyrobu na zewnątrz należy przechowywać go pod odpowiednim zabezpieczeniem, chroniącym wyrób przed działaniem zewnętrznych czynników atmosferycznych tj. niska lub wysoka temperatura, opady. Przechowywać na równej płaskiej powierzchni, w powierzchni leżącej bez względu na miejsce przechowywania towaru: na zewnątrz bądź wewnątrz.

   

 2. Przewoźnik jest zobowiązany do należytego rozmieszczenia i zabezpieczenia towaru na środku transportu tak, aby zapewniony był bezpieczny przewóz, uniemożliwione zostało przemieszczenie się ładunku w trakcie przewozu.

   

 3. W przypadku, gdy transport odbywa się przy użyciu środków transportu sprzedającego należy koniecznie sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kierowcy. Jeżeli otrzymana przesyłka okaże się uszkodzona spisz niezbędny protokół szkody,  który posiada kierowca. Reklamacje zgłaszane po odjeździe kierowcy mogą zostać odrzucone.

   

 4. W przypadku, gdy transport odbywa się za pośrednictwem kuriera należy koniecznie sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli otrzymana przesyłka okaże się uszkodzona spisz niezbędny protokół szkody, który posiada kurier. Reklamacje zgłaszane po odjeździe kuriera mogą zostać odrzucone.