logo
logo

Zasady użytkowania i montażu drzwi

 1. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
  - transport i składowanie musi odbywać się w pozycji pionowej,
  - na czas transportu towary należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i porysowaniem,
  - drzwi należy składować do czasu montażu w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury,
 2.  MONTAŻ (MONTOWAĆ RAZEM ZE SKRZYDŁEM)
 1. Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia.
  Powierzchnie ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich drobin.
  Najlepszy do tej czynności będzie płaski, szeroki pędzel o sztywnym i ostrym włosiu.
  Do poprawnie przygotowanej ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający.
 2. Drzwi należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem drzwi trzeba okleić ich brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania.
 3. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni.
 4. Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy.
 5. Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami. Na każdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej szerokości kołnierza koła.
  W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu.
 6. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy.
 7. Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała.
 8. Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem.
 9. Po 24 godzinach ( w zależności od użytej pianki montażowej patrz instrukcja pianki montażowej) można usunąć (kliny) zabezpieczenia. Zagłębienia po nich należy wypełnić pianką montażową lub przeznaczonym do tego celu klejem montażowym.
 10. Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek, wizjerów, oraz wkładek (w typowych modelach są zamontowane).

Dyble montażowe

- Wiercimy otwory montażowe w słupie zawiasowym ościeżnicy. Grubość wiertła musi być odpowiednio dobrana do stosowanych kołków. Używamy podkładki, aby nie uszkodzić wiertła.
- Przez otwory nawiercamy od strony zawiasów otwory w ścianie, na głębokość dostosowaną do długości kołków.
- Wbijamy kołki i delikatnie dokręcamy śruby.
- Kontrolujemy pion na słupie ościeżnicy.
- Zakładamy skrzydło drzwi i sprawdzamy ustawienie ościeżnicy oraz poprawność zamykania drzwi.

Korygujemy ustawienie ościeżnicy poprzez dobijanie lub poluzowanie klinów. Drzwi z ościeżnicą regulowaną są wyposażone dodatkowo w zawiasy umożliwiające regulację ułożenia skrzydła w stosunku do ościeżnicy.

Pianka montażowa

- Prawidłową pozycję ościeżnicy blokujemy rozpórkami z drewna, aby zapobiec deformacjom na skutek sił wywieranych przez rozprężającą się piankę.
- Ościeżnicę zabezpieczamy taśmą malarską przed zabrudzeniem
- Przed piankowaniem zwilżamy powierzchnię ściany wodą, co poprawi przyczepność pianki.
- Szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełniamy pianką montażową.
- Nie należy wprowadzać zbyt dużo pianki, ponieważ zwiększa ona kilkukrotnie swoją objętość.
- Po zastygnięciu odcinamy nożem nadmiar pianki.
- Usuwamy kliny i puste miejsca wypełniamy pianką
- Wykończenie
- Miejsca po kołkach maskujemy zaślepkami.
- Listwy wykończeniowe przycinamy na odpowiednią długość pod kątem 450 i mocujemy przy pomocy silikonu i kleju termotopliwego lub przybijamy gwoździami.
- Łączenia listew wykańczamy akrylem.
- Przy ościeżnicy regulowanej, nakładamy punktowo silikon w kanały w słupach ościeżnicy i mocujemy listwy opaskowe.

 

KONSERWACJA
- Uszczelki należy przecierać wazeliną techniczną przynajmniej 1 raz w roku w celu zachowania właściwej sprężystości i elastyczności warunkującej m.in. szczelność okna.
- Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą zawierać kwasów, zasad, żywic, które naruszają powłokę antykorozyjną drzwi.


UTRZYMANIE DRZWI W CZYSTOŚCI:
- ewentualne zabrudzenia spowodowane: zaprawa tynkarską, rdzą, sadzą, środkami impregnacyjnymi, klejem, farbą oraz innymi materiałami budowlanymi i chemicznymi należy bezzwłocznie usuwać, Uwaga! Do tego typu zabrudzeń stosować wyłącznie odpowiednie środki. Nie skrobać powierzchni ościeżnicy oraz powłoki blaszanej drzwi.
- do mycia drzwi używać tradycyjnych środków myjących (bez rozpuszczalników ),

DRZWI NALEŻY MONTOWAĆ WYŁĄCZNIE POD ZADASZENIEM

chroniącym je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i opadów atmosferycznych.
Drzwi wystawione bezpośrednio na działanie promieni słonecznych akumulują ciepło, może to powodować czasowe odkształcenie skrzydła oraz trwałe uszkodzenie powłoki dekoracyjnej.
Deszcz padający na ścianie budynku i spływający po drzwiach (brak zadaszenia) nie jest obojętny chemicznie i może powodować odbarwienia powłoki dekoracyjnej drzwi oraz niszczyć uszczelki (zamarzająca woda).

W przypadku niespełnienia w/w warunków rekalamacje nie będą uwzględniane.

Po zamontowaniu należy zerwać folię ochronna.

KONSERWACJA
- Uszczelki należy przecierać wazeliną techniczną przynajmniej 1 raz w roku w celu zachowania właściwej sprężystości i elastyczności warunkującej m.in. szczelność okna.
- Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą zawierać kwasów, zasad, żywic, które naruszają powłokę antykorozyjną drzwi.