logo
logo

Instukcja montażu zew. parapetów aluminiowych Pietrucha

Przystępując do montażu parapetów aluminiowych należy uwzględnić następujące wskazówki:

  1. Parapet powinien wystawać 30 - 40 mm poza gotową fasadę.
  2. Parapety o długości całkowitej powyżej 3 m należy podzielić na pół i połączyć przy pomocy złącza stykowego. Wbudowując złącze stykowe należy uwzględnić ok. 4 mm obustronny luz jako szczelinę dylatacyjną.
  3. Rozszerzalność liniowa profila parapetu aluminiowego, przy różnicy temperatur 50°C wynosi l,2 mm/l mb długości.
  4. Jeżeli zakończenia aluminiowe lub plastykowe mają zostać zatynkowane, ich powierzchnie czołowe należy pokryć silikonem gdyż zapobiega to pękaniu tynku (patrz ulotka).
  5. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody z powierzchni parapetu należy zachować pięciostopniowy ukos.
  6. W krawędzi mocującej co 300 mm wykonane są otwory o średnicy 4,2 mm x 7 mm, zatem do mocowania parapetu należy używać śrub jakości A2 (o zwiększonej grubości warstwy cynku).
  7. Samoprzylepną folię ochronną należy zerwać natychmiast po zamontowaniu parapetu. Duże resztki zaprawy lub tynku muszą zostać usunięte z powierzchni chronionych folią.