logo
logo

Instukcja montażu uniwersalnego parapetu z PVC spienionego

Uniwersalny parapet ze spienionego PVC można stosować jako parapet wewnętrzny i zewnętrzny.

 1. W przypadku zastosowania jako parapet zewnętrzny profil parapetu współpracuje z listwa zamykającą LP BI, która umożliwia montaż parapetu pod rama okienna (tak jak inne parapety zewnętrzne).
  Umieszczone na dolnej powierzchni parapetu występy w kształcie półwalców tworzą wraz z listwa zamykająca trwałe łącze zatrzaskowe. W celu ułatwienia montażu parapetów zew. ze spienionego PVC połączenia zatrzaskowe występuje również pomiędzy listwą parapetową a listwą montażową podokienną LM.
  Przy montażu parapetu spienionego zew. musi być zastosowane specjalne zakończenia zewnętrzne ZZS 440 BI, plus 2 korki montażowe.
  Jedno zakończenie o długości 440 mm pozwala na uzbrojenie parapetu o max szerokości 210 mm
  Zakończenie zew. posiada wewnątrz specjalne ograniczniki zapewniające przestrzeń dylatacyjną, kompensującą termiczną zmianę długości parapetu. Przy montażu parapetu należy zwrócić uwagę ażeby nie dopychać parapetu do zew. ścianki zakończenia - parapety musi oprzeć się na ogranicznikach tworzących przestrzeń dylatacyjną.
  Do montażu parapetów należy stosować szybko- wiążące montażowe kleje poliuretanowe np. nasz klej KMP 200 ML. Nie należy stosować ze względu na ryzyko zniekształcenia parapetu szybkorosnących pianek montażowych.
  Parapet zew. powinien wystawać ok. 40 mm poza gotową fasadę. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej z parapetu należy zachować 5 % nachylenie.
  Samoprzylepna folię ochronną należy zerwać natychmiast po zamontowaniu parapetu.
 2. W przypadku zastosowania jako parapet wewnętrzny należy zastosować zakończenia wewnętrzne do parapetu z PVC spienionego ZWSP 440 BI o długości 440 mm.
  Przed odcięciem parapetu na żądany wymiar, należy doprowadzić do osiągnięcia prze parapet temperatury pomieszczenia w którym będzie montowany. Należy przyjąć, że parapet ogrzewa się z prędkością 1 °C na godzinę Montując parapet magazynowany w temp 10 °C w temp pokojowej należy odczekać 10 godzin.
  W celu uniknięcia ogrzewania konwekcyjnym strumieniem ciepłego powietrza parapet należy montować co najmniej 15 cm nad grzejnikiem.
  Należy przewidzieć szczelinę dylatacyjna pomiędzy parapetem a murem wnęki okiennej. Szczelina dylatacyjna powinna wynosić 5 mm na 1 m długości parapetu. Nie zaleca się aby parapet wystawał o więcej niż 5 - 7 cm poza płaszczyznę montażową. W przypadku gdy płaszczyzna montażowa jest węższa od szerokości profilu parapetu więcej niż 15 cm zależy zastosować znajdujące się w naszej ofercie wsporniki kątowe, które należy przymocować za pomocą silikonu, należy pamiętać że na taki parapet nie wolno wchodzić.
  Do montażu parapetów należy stosować szybko- wiążące montażowe kleje poliuretanowe np. nasz klej KMP 200 ML. Nie należy stosować ze względu na ryzyko zniekształcenia parapetu szybkorosnących pianek montażowych.
  Parapet zew. powinien wystawać ok. 40 mm poza gotową fasadę. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej z parapetu należy zachować 5 % nachylenie.
  Samoprzylepna folię ochronną należy zerwać natychmiast po zamontowaniu parapetu.