logo
logo

Instukcja montażu parapetów uniwersalnych z marmuru syntetycznego

PUniwersalny parapet z marmuru syntetycznego należy montować wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń z zastosowaniem samoprzylepnego zakończenia do parapetów z marmuru syntetycznego ZMS 460

Przed przystąpieniem do montażu parapetów należy przygotować płaszczyznę muru na której będzie spoczywać parapet. Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana, osuszona oraz odtłuszczona. Do montażu parapetów należy stosować szybkowiążący poliuretanowy klej PIETRUCHA. Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia parapetu przy nadmiernym dozowaniu nie należy stosować do montażu pianek poliuretanowych. Cienka warstwę kleju za pomocą szpachelki należy nałożyć na obie klejone powierzchnie. Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć. Aby zapewnić docisk należy pomiędzy podkuciem wnęki okiennej a górną płaszczyzną parapetu umieścić drewniane kliny oraz w połowie długości parapetu występlować go do góry lub równomiernie obciążyć (np. workami z cementem). Średnie zużycie kleju wynosi 0,3 kg/m2. Klej poliuretanowy utwardza się wilgocią z powietrza. Optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić 70 - 80 %. W przypadku występowania podczas montażu małej wilgotności powietrza, celem przyspieszenia procesu utwardzania, jedną z powierzchni należy zrosić wodą a klej przed użyciem lekko podgrzać. Początek żelowania kleju następuje po 20 - 30 min. Klej utwardza się w warunkach normalnych w ciągu 2 - 4 godzin, w przypadku ograniczonej wilgotności powietrza czas wiązania może się wydłużyć nawet do 24 godzin. Docisk parapetu do podłoża powinien trwać do pełnego utwardzenia kleju.
Do montażu parapetów można stosować również cementowe zaprawy klejowe, np. firmy ATLAS.

Przy montażu parapetów z wykorzystaniem zapraw klejowych trzeba zwrócić uwagę na:

  • Podłoże montażowe powinna być suche, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb.
  • Nierówności podłoża, które uniemożliwiają zastosowanie prawidłowej grubości warstwy zaprawy (2-5 mm) należy korygować używając materiałów typu zaprawa wyrównująca ATLAS.
  • W przypadku montażu parapetów na powierzchniach o nośności trudnej do określenia (powierzchnie pylące, bardzo zabrudzone) zaleca się wykonać próbę przyczepności polegająca na przyklejeniu próbki konglomeratu i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach.
  • Dane odnośnie zużycia zaprawy klejowej, czasu wiązania zawarte są w kartach technicznych zapraw klejowych.

W przypadku gdy powierzchnia na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40 % szerokości parapetu należy stosować znajdujące się w naszej ofercie wsporniki kątowe do montażu parapetów. Wsporniki należy montować co około 0,5 metra, wspornik należy przykleić do dolnej powierzchni parapetu za pomocą silikonu. Należy pamiętać że na tak zamontowany parapet oraz na parapet nadmiernie wysunięty poza płaszczyznę styku z murem nie należy wchodzić.
Aby zamaskować szczelinę montażową na styku parapet - okno należy stosować znajdujące się w naszej ofercie profile montażowo-wykończeniowe z PVC (płaskowniki samoprzylepne, ćwierćwałki).

W przypadku montażu jako parapet zewnętrzny należy zastosować szybkowiążący poliuretanowy klej Pietrucha.
Aby uniknąć pękania elewacji w obszarze zakończeń parapetów należy zostawić na obu końcach parapetu szczelinę dylatacyjną ok. 5 mm i wypełnić ją silikonem.

Parapet zew. powinien wystawać ok. 40 mm poza gotową fasadę. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej z parapetu należy zachować 5 % nachylenie.

Po zamontowaniu należy zerwać folię ochronna.