logo
logo

Instukcja montażu parapetów renowacyjnych (nakładki)

  1. Aby odpowiednio dobrać parapet renowacyjny do zamontowania na istniejącym już, starym parapecie należy zwrócić uwagę na fakt, że szerokości parapetów renowacyjnych podane są w rzucie tzn. z uwzględnieniem krawędzi czołowej (patrz ulotka).
  2. Do szerokości istniejącego parapetu, na którym ma być zamontowana "nakładka" należy dodać 20 mm, a następnie dobrać szerokość parapetu renowacyjnego, która powinna być równa lub większa od uzyskanej szerokości.
    Przykład: szerokość starego parapetu wynosi 170 mm. 175 mm 20 mm = 195 mm, zatem szerokość nakładki powinna wynosić 200 mm.
  3. Do montażu parapetów renowacyjnych należy stosować znajdujące się w naszej ofercie szybkoschnące kleje poliuretanowe. Kleje te należy stosować również do przyklejania zakończeń bocznych, które przycina się na wymaganą szerokość przed zamontowaniem "nakładki". Sposób użycia kleju montażowego podany jest na etykiecie.