logo
logo

Instukcja montażu parapetów komorowych z PVC

Skoro zdecydowaliście się Państwo na wybór wysokiej jakości parapetu wewnętrznego z PCV firmy PIETRUCHA, zróbcie Jeszcze jeden krok i dostosujcie się do poniższej instrukcji montażu a osiągniecie pełnię zadowolenia i przyjemności, płynącą z trafnego wyboru.

 1. Parapet PIETRUCHA choć doskonale opakowany w rękawy foliowe wymaga starannego przechowywania w pozycji leżącej na gładkiej powierzchni.
  * Podczas transportu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kategorycznie zabrania się przewożenia go zwisającego ze skrzyń ładunkowych samochodów.
  * Magazynować w pomieszczeniach zamkniętych, zimą ogrzewanych.
  Nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzania - przechowując parapety w pomieszczeniach otwartych, należy przykrywać białą folią zabezpieczającą, w ten sposób przed słońcem.
 2. Przed odcięciem parapetu na żądany wymiar należy doprowadzić do osiągnięcia przez parapet temperatury pomieszczenia, w którym będzie montowany. Przyjąć należy, że parapet ogrzewa się z prędkością l°C/h. Montując więc parapet magazynowany zimą w temperaturze 10°C należy odczekać lOh.
 3. Ze względu na właściwości fizyczne termoplastycznego polichlorku winylu, z którego wytłoczony jest komorowy profil parapetu należy uwzględnić dwa zjawiska:
  A. Parapet nie powinien nagrzewać się powyżej 70°C.
  W celu uniknięcia nagrzewania w konwekcyjnym strumieniu gorącego powietrza należy montować co najmniej 15 cm nad grzejnikiem.
  B. Należy przewidzieć szczelinę dylatacyjną między parapetem a murem. Szczelina dylatacyjna winna wynosić 0,5 cm na jeden metr bieżący parapetu.
 4. W przypadku gdy płaszczyzna montażowa jest węższa od szerokości profilu parapetu więcej niż 15 cm (parapet wystaje o 15 cm) należy zastosować znajdujące się w naszej ofercie wsporniki kątowe. Aby zapewnić wystarczającą stabilność parapetu zaleca się montaż wsporników co 50 cm, ale minimum dwu wsporników na parapet.
  Parapet umocowany na gładkich powierzchniach najlepiej wiąże się z podłożem za pomocą klejów szybkoschnących np. wszystkich szybkowiążących montażowych klejów poliuretanowych (firmy Tytan, Lakma i Soudal) lub silikonu montażowego. Wszystkie szczeliny należy uszczelnić również tymi materiałami.
  Parapet PIETRUCHA z łatwością można czyścić za pomocą wszystkich dostępnych w handlu nieszorujących płynów do mycia.
   4. W przypadku gdy płaszczyzna montażowa jest węższa od szerokości profilu parapetu więcej
      niż 15 cm (parapet wystaje o 15 cm) należy zastosować znajdujące się w naszej ofercie
      wsporniki kątowe. Aby zapewnić wystarczającą stabilność parapetu zaleca się montaż
      wsporników co 50 cm, ale minimum dwu wsporników na parapet.
      Parapet umocowany na gładkich powierzchniach najlepiej wiąże się z podłożem za pomocą
      klejów szybkoschnących np. wszystkich szybkowiążących montażowych klejów poliuretanowych (firmy Tytan, Lakma i Soudal) lub silikonu montażowego. Wszystkie szczeliny należy uszczelnić również tymi materiałami.
      Parapet PIETRUCHA z łatwością można czyścić za pomocą wszystkich dostępnych w handlu
      nieszorujących płynów do mycia.