logo
logo

INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż winylowego ogrodzenia farmerskiego jest bardzo prosty i może być przeprowadzony we własnym zakresie.

 

Proponowane Państwu ogrodzenia farmerskie mogą być montowane, w zależności od potrzeb, jako przęsła z 2-, 3- lub 4 poprzeczkami. Przęsło ma długość 300 cm (wymiar od osi do osi słupka). Słupki ogrodzeniowe mają wymiar zewnętrzny 127 x 127 mm i posiadają fabrycznie wykonane otwory umożliwiające montaż poprzeczek. Słupki zakończone są daszkami (do wyboru trzy rodzaje), które są montowane na wcisk z dodatkowym połączeniem klejowym.

 

Poprzeczki ogrodzeniowe mają wymiar zewnętrzny 38 x 140 mm i posiadają na końcach nacięcia (zatrzaski) umożliwiające ich połączenie ze słupkami. Długość poprzeczek wynosi 295 cm.

  • belkę wsuwamy w otwór w słupku do momentu usłyszenia charakterystycznego kliknięcia

  • pomiędzy belkami wsuniętymi do słupka musi pozostać odstęp - belki "pracują"

W zależności od liczby poprzeczek wysokość ogrodzenia wynosi 95 cm dla przęsła z dwoma poprzeczkami i 140 cm dla przęsła z trzema lub czterema poprzeczkami. Słupki do ogrodzeń
z dwoma poprzeczkami są wkopywane na głębokość 60 cm, a słupki do ogrodzeń z trzema lub czterema poprzeczkami na głębokość 80 cm.

 

Zaleca się wypełnienie betonem wykopu po słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzeniowy. W przypadku słupków bramowych, należy dodatkowo zastosować dwa pręty zbrojeniowe o przekątnej 12mm.

 

Podczas montażu należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie pionowe słupków i współliniowość poszczególnych segmentów ogrodzenia.