logo
logo

GWARANCJA

5-LETNIA GWARANCJA


Winylowe ogrodzenia farmerskie dla koni wykonane z wysokoudarowego polichlorku winylu (PVCU) posiadają gwarancję obejmującą wszelkie wady produkcyjne, pękanie lub fizyczny rozpad polimerów. Gwarancja obowiązuje przez okres 5 lat od pierwotnej daty zakupu. Producent jest zobowiązany prowadzić negocjacje z klientem oraz ponieść odpowiedzialność z tytułu obniżonej jakości, w wyniku której ogrodzenie nie spełni swojej pierwotnej funkcji ze względu na wyżej wymienione okoliczności.

Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne: gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadku niepoprawnego zamontowania ogrodzenia. Gwarancją nie są objęte problemy zaistniałe w trakcie transportu i dostawy, błędnego montażu, aktów wandalizmu, niewłaściwego stosowania, nieodpowiedniej konserwacji oraz odbarwienia będącego wynikiem skrajnych warunków atmosferycznych, rozszerzania/kurczenia, przebarwień lub niewłaściwego obchodzenia sie z produktem. Szczegółowe instrukcje
dotyczące montażu ogrodzenia dostępne są na naszej stronie internetowej:
http://www.ogrodzeniadlakoni.pl/menu/instrukcja-montazu


Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego zastosowania niezgodnego z właściwościami wysokoudarowego polichlorku winylu (PVCU). Ogrodzenie przeznaczone jest do stosowania na zewnątrz. Producent dokona wymiany wszystkich wadliwych produktów
na nowe (wady muszą być spowodowane nieprawidłowościami zaistniałymi w procesie produkcji).

 

Gwarancja przysługuje wyłącznie oryginalnemu nabywcy i nie podlega przenoszeniu. W celu skorzystania z gwarancji konieczne jest okazanie dowodu zakupu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikowe, takie jak:
koszty montażu, koszty transportu, koszty czasu i nakładu pracy.